Управни одбор


Ред.
Бр.
Регион Име и презиме Град Школа Е-пошта
1. Београд Дејан Недић Београд Друга економска школа skola@drugaekonomska.edu.rs
2. Београд Милош Бјелановић Земун Земунска гимназија direktor@zemunskagimnazija.edu.rs
office@zemunskagimnazija.edu.rs
3. Београд Бранка Ивковић Петронић Гроцка ОМШ “Невена Поповић” direktor.omsgrocka@gmail.com
4. Западна и централна Србија Иван Ружичић Чачак Гимназија Чачак direktorgimnazija.cacak@gmail.com
gimnazijasekretar@sbb.rs
5. Западна и централна Србија Ермедин Дуран Пријепоље Економско трговинска школа ekon.skola1prijepolje@hotmail.com
6. Војводина Томислав Бартолић Кикинда Економско трговинска школа etski@open.telekom.rs
7. Војводина Јасмина Пастоњицки Нови Сад ОШ “Васа Стајић” os.vasastajic@mtr.rs
jasmina.pastonjicki@gmail.com
8. Југоисточна Србија Драган Алексић Ниш Економска школа sekretar.ekosknis@gmail.com
pedagog.ekosknis@gmail.com
9. Југоисточна Србија Роберт Џунић Ниш ОШ “Краљ Петар I “ kraljpetarnis@open.telekom.rs