Управни одбор (од 09.11.2022. године)


 

Ред.
Бр.
Регион Име и презиме Град Школа Е-пошта
1. Београд Дејан Недић Београд Друга економска школа skola@drugaekonomska.edu.rs
2. Београд

Оливера Корошец

(од 27.6.2023.)

 

Београд ОШ “Милена Павловић-Барили”

 

direktor@osmpbarili.edu.rs

3. Београд

мр Милибор Саковић

(од 27.6.2023.)

Београд Прва економска школа

direktor@prvaekonomska.edu.rs

 

4. Западна и централна Србија Иван Ружичић Чачак Гимназија Чачак

direktorgimnazija.cacak@gmail.com

gimnazijasekretar@sbb.rs 

5. Западна и централна Србија др Јелена Спасојевић Врњачка бања Угостељско-туристичка школа са домом ученика jelena.ceperkovic@gmail.com 
6. Војводина Весна Човић Сремски Карловци ОШ “23. октобар” 23.oktobar@gmail.com 
7. Војводина Горан Стевановић Нови Сад ОШ “Јован Поповић” jpopovicns@yahoo.com 
8. Југоисточна Србија Александар Стевановић Ниш ЕТШ “Мија Станимировић” etsmija@gmail.com 
9. Југоисточна Србија Роберт Џунић Ниш ОШ “Краљ Петар I “

skola@kraljpetar.edu.rs