Стручни скупови / Актуелно


  • Најава стручног скупа: Сребрно језеро, 13. и 14. мај 2021. године – Организатор ДДШС – Регион Београд.

 “ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНА, ПРАВНА И ФИНАНСИЈСКА УЛОГА ДИРЕКТОРА У РУКОВОЂЕЊУ УСТАНОВОМ” (верификациони број 583)

  • Најава IX стучног скупа –  Тара, 03. – 05. новембар 2021. године – Организатор ДДШС