У петак, 05.03.2021. године, одржан је састанак београдског дела УО ДДШС са Градским секретаријатом за образовање и дечју заштиту.
Представници ДДШС-а су били Дејан Недић, Милош Бјелановић, Бранка Ивковић Петронић и Милибор Саковић а ГС-а секретар Славко Гак и подсекретар Игор Раичевић.
Разматране су актуелне теме: израда ФУК-а, противпожарна заштита, тужбе запослених за надокнаду превоза доласка на посао и велики рачуни за струју.
Договорени су правци и начини координираног деловања.