иУ петак, 24.11.2023. године, одржан је састанак у просторијама Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Састанку су присуствовали помоћник министра за средње образовање Милош Благојевић, представници ДДШС Дејан Недић, Милан Кецман и Милибор Саковић и повереник Милан Мариновић.

Тема састанка су велики број захтева које образовне институције добијају за достављање података од јавног значаја.

На састанку су дефинисане смернице за даља поступања у циљу решавања проблема.

Трајно решење проблема је измена Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

ДДШС ће се и у наредном периоду бавити овим проблемом и обратиће се и другим надлежним министарствима и институцијама са предлозима за решавање.

С обзиром да наведени закон не погађа само школе већ и друге институције, било би делотворније уколико би се иницијативи за промену закона придружили сви који сматрају да су угрожени применом овог закона а не само школе.