У периоду од 25.02 до 03.03.2021. године, на Златибору, реализовано је Саветовање ЦМН-а. Једна од тема на саветовању била је и област – Установе образовања и васпитања.

Предавачи за ову област си били представници МПНТР-а, Просветне инспекције и Школских управа.

Такође, предавачи су били и представници ДДШС – регион Београд, Милош Бјелановић, Милибор Саковић, Дејан Недић и Бранка Ивковић Петронић, реализовали су тему „Актуелности и проблеми у пракси“ из угла директора школа.