Поводом учесталих захтева упућених школама широм Србије за достављање података од јавног значаја, УО ДДШС договорио је састанак са представницима Министарства просвете и Прекршајног суда.

У среду, 27.09.2023. године, одржан је састанак у просторијама Прекршајног суда у Београду.

Састанку су присуствовали председница Прекршајног суда у Београду, Оливера Ристановић, представник Министарства просвете, помоћник министра за средње образовање, Милош Благојевић и представници ДДШС  Милибор Саковић, Милан Кецман и Оливера Корошец

Од представника суда добили смо смернице за даља поступања Друштва у циљу решавања проблема. Дуготрајно решење проблема је у измени Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја а ДДШС ће се у наредном периоду обратити надлежном министарству са конкретним предлозима.

С обзиром да наведени закон не погађа само школе већ и друге институције, било би делотворније уколико би се иницијативи за промену закона придружили сви који сматрају да су угрожени применом овог закона а не само школе.

ДДШС ће се обратити и осталим надлежним институцијама и пријавити злоупотребу наведеног закона (Агенција за спречавање корупције, Повереник…).