Друштво


Деценијама уназад на разним скуповима заједница школа, актива директора и другим састанцима поставља се питања везана за статус и улогу директора школа у нашем образовном систему.

Због свега горе наведеног на састанку Актива директора основних и средњих школа Моравичког округа одржаног 14. јула 2009. у Гучи, формирана је радна група која је припремила оснивачку Скупштину Удружења грађана „Друштво директора школа Србије“.

Оснивачка Скупштина одржана је 28. августа 2009. године у Чачку и на њој је присуствовало 40 директора основних и средњих школа из Моравичког округа. Том приликом је донета одлука о оснивању Друштва, изабран је Председник Скупштине Владан Ницовић, председник УО Иван Ружичић и седам чланова Управног одбора и усвојен је Статут Друштва. Такође, овлашћен је предсеник Управног одбора Друштва да заступа Друштво у поступку регистрације.

Циљеви рада Друштва су залагање за афирмацију нових идеја у просвети и борба за професионални, материјални и стручни статус директора школа у Србији.

Агенција за привредне регистре у Београду је издала решење о упису у Регистар Удружења грађана „Друштво директора школа Србије“, 23. новембра 2009. године.

Друштво је прву седницу Управног одбора одржало 15. децембра 2009. године.

 

Статус: Активан
Облик организовања: Удружење
Назив удружења/савеза: Удружење грађана “Друштво директора школа Србије”
Скраћени назив: “Друштво директора школа Србије”
Скраћеница: ДДШС
Седиште: Гимназија у Чачку
Адреса: Чачак, Жупана Страцимира 1
Матични број: 28000740
ПИБ: 106373908
Шифра делатности удружења: 9499
Опис делатности удружења: Делатност осталих организација на бази учлањења
Телефон 1: +381 (0)32 320545
Телефон 2: +381 (0)64 2101311
Е-пошта: ddss.edu@gmail.com
Интернет адреса: www.drustvodss.edu.rs
Датум оснивања: 28.08.2009.
Датум доношења статута: 28.08.2009.
Датум последњих измена и допуна статута: 13.12.2019.
Време трајања: Неодређено

 

Одржане Скупштине

 1. 11.2010. – I редовна Скупштина ДДШС одржана је у Чачку.Присуствовало 85 директора основних и средњих школа из 20 градова и општина у Србији. За председника Скупштине изабран је Дејан Недић, директор Друге економске школе из Београда, изабран је нови Управни одбор и за председника УО изабран је Иван Ружичић, директор Гимназије у Чачку.
 2. 12.2011. – II Седница Скупштине одржана је 7. децембра 2011. године у свечаној сали Прве економске школе у Београду.
 3. 12.2013. – Трећа Седница и II изборна Скупштина Скупштине у свечаној сали Земунске гимназије у Земуну За председника Скупштине изабран је Дејан Недић, директор Друге економске школе из Београда, изабран је нови Управни одбор и за председника УО изабран је Иван Ружичић, директор Гимназије у Чачку
 4. 03.2015. – IV редовна Скупштина “ДДШС“ у амфитеатру Универзитета „Сингидунум“ у Београду, 
 5. 12.2016. – V редовна и III изборна Скупштина ДДШС у Чачку. За председника Скупштине изабран је Дејан Недић, директор Друге економске школе из Београда, изабран је нови Управни одбор и за председника УО изабран је Иван Ружичић, директор Гимназије у Чачку; мандат до 2019. године
 6. 03.2018.VI редовна Скупштину „ДДШС“ Скупштина у конференцијској сали хотела „Оморика“ на Тари,
 7. 12.2019. – VII редовна и IV изборна Скупштина Скупштина ДДШС у Техничкој школи, Нови Београд

 

Стручни скупови

 1. 03.2012. – I стручни скуп у свечаној сали Прве београдске гимназије у Београду, тема: „Економичнији, ефикаснији и уређенији образовни систем у Србији“.
 2. 03.2013. – II стручни скуп у амфитеатру Универзитета „Сингидунум“  у Београду, тема „Садржај програма обуке и садржај програма испита за дозволу за рад (тј. лиценцу) за директоре школа“
 3. 03.2014. – III стручни скуп у амфитеатру Универзитета „Сингидунум“  у Београду, тема “Примена Закона о јавним набавкама у школама и информације о досадашњим активностима  на изради садржаја програма обуке  и испита за лиценцу за директоре образовно-васпитних установа”
 4. 03.2015. – IV стручни скуп, у амфитеатру Универзитета „Сингидунум“ у Београду, тема „Положај и улога директора школа у образовно-васпитном систему“,.
 5. до 23.04.2016. – V стручни скуп, тема “ДИРЕКТОР-ОСНОВ УСПЕШНОГ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ СИСТЕМА“, ТАРА, ХОТЕЛ „ОМОРИКА“
 6. до 25.03.2017. – VI стручни скуп – Златибор, хотел Чигота; тема: „Улога директора образовно-васпитних установа“, присутно 155 директора основних и средњих школа и вртића; Између осталог учешће су узела и 3 помоћника МПНТР-а: Богољуб Лазаревић, Весна Недељковић и др Александар Пајић. Поред тога разматран је рад НПС, општа-стручна и уметничка матура и завршни испити; анализа предлога ЗОСОВ-а; актуелности.
 7. до 25.03.2018. – VII стручни скуп у хотелу „Оморика“ на Тари, у оквиру програма “Директор – основ квалитетне школе“ и обука за лиценцу за директоре школа
 8. до 23.03. 2019. – VIII стручни скуп на Тари, тема „Практична искуства директора образовно- васпитних установа који су стекли лиценцу за директоре школа и вртића”
 9. до 20.03.2020. – IX стручни скуп на Тара, хотел „Оморика“, тема „Руковођењем до квалитета“. (Није реализован због проглашења ванредног стања – ковид вирус)

Друге значајне информације о раду друштва:

 1. ДДШС је званични и активни члан удружења Директора школа Европе (ESHA) од 2012. године.
 2. Чланови ДДШС су редовни учесници свих пет Регионалних конференција Југоисточне Европе (Сарајево 2012, Будва 2013, Београд 2015, Љубљана 2017, Скопље 2019).
 3. ДДШС је била домаћин ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ДИРЕКТОРА И РАВНАТЕЉА ШКОЛА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ у Београду, 25.-27. октобар 2015. године. Конференцију је подржало наше ресорно министарство и Председник државе. Тема је била „Мотивација у образовно-васпитном систему
Учесници и званице Треће регионалне конференције у Скупштинској сали – пленарно, 25.10.2015.

Учесници и званице Треће регионалне конференције у Скупштинској сали – пленарно, 25.10.2015.

Радно председништво Треће регионалне конференције у Скупштинској сали, 25.10.2015.

Радно председништво Треће регионалне конференције у Скупштинској сали, 25.10.2015.

4.Регионални скупови свих региона, одржавају се редовно и по потреби

5.Истичемо рад чланова Друштва у комисијама, радним групама и на скуповима у организацији МПНТР-а, ЗУОВ-а и ЗВКОВ-а.

6.Имамо своје представнике у органима НПС (Владан Ницовић), ССООО (мр Милибор Саковић), НОКС-у (Милорад Гавриловић), секторским већима (Зорица Маравић, Бранка Ивковић Петронић, Томислав Бартолић, …).

7.Рад у комисији за обуку за лиценце директора у МПНТР-у (Милош Бјелановић, Дејан Недић и Иван Ружичић).

 

Број чланова ДДШС је тренутно око 550 директора предшколских установа, основних и средњих школа.

 

05.10.2020.                                                                                         мр Милибор Саковић

Београд                                                                                                     Члан ДДШС

                                                                                                  директор Прве економске школе