ДИРЕКТОРИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА БЕОГРАДА

ПРЕДМЕТ: Важно обавештење

            Поштоване директорке, поштовани директори,

Јављам се у и име чланова Управног одбора из Београда, Милоша Бјелановића, Бранке Ивковић-Петронић, Милибора Саковића и Дејана Недића, а поводом организоване групе особа или појединаца, а који траже писменим путем (а на основу захтева за приступ информацији од јавног значаја) извод из финансијског извештаја за 2017.г. и приходе и расходе школа у тој години.

            Основним школама је потписник извесна Снежана Јовановић из улице Пеке Павловића бр. 81, а средњим школама је потписник извесни Никола Јеленић из улице Озренска бр. 91.

            Обе особе су са територије општине Вождовац.

            У договору са Градским секретаром, господином Славком Гаком, шаљемо Вам обавештење, ДА ОБАВЕЗНО ОДГОВОРИТЕ ТИМ ОСОБАМА, НА БИЛО КОЈИ ЗАКОНСКИ НАЧИН, ПРОПИСАН ЗАКОНОМ О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА. Подсећам да се можемо позвати и на Закон о буџетском систему, члан 8., став 3.

            Наиме, ова нечасна група, или појединци, имају за циљ, да нас, уколико не одговоримо на њихов захтев туже, и финансијски оштете, а намерно циљају ово време кад смо опуштенији, односно кад су деца на распусту.

            Ово су већ доживеле колеге из Предшколских установа. Неки ид њих су и финансијски оштећени.

            На крају напомињем, да је „Друштво директора школа Србије“ о овим радњама обавестила начелника Полицијске станице Вождовац.

            О овом случају „Друштво директора школа Србије“ је обавестило и наше помоћнике министра за основно и средње образовање.

            Срдачан поздрав у име горе наведених колега,                                        

 

                                                                                                          Председник Скупштине

                                                                                                  Дејан Недић, дипл. економиста,с. р.