АКЦИОНИ ПЛАН РАДА УО“ДДШС“ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

 

Задаци

Активност

Носиоци активности

Време реализације

1.Доношење плана рада за 2019. годину

Седница УО

Управни одбор

11.12.2018.

2. Редовне седнице УО

Дефинисање дневног реда и одређивање места и датума одржавања седница

Председник и чланови Управног одбора

-Крај 2. месеца

-Крај 4. месеца

-6. месец и почетак 10. месеца

2. Припрема и реализација VIII стручног скупа „ДДШС“

1.Обавештење на сајту „ДДШС“

2.Позив за учешће и пријављивање учесника

3. Одређивање теме и програма скупа

-Председник УО

-По 1 члан УО из сваког региона

-Управни одбор

-До 21.12.2018.

-Од 14.1. до 28.2.2019.

-До 31.1.2019.

4. VIII стручни скуп

Организација скупа

Управни одбор

21. -23. март 2019.

5.Омасовљење чланства

Регионални скупови

Чланови УО из региона

-Југоисток-крај 9. и почетак 10. месеца

-Војводина-крај 5. и поч. 6. месеца

-Центр. и Зап. Србија-крај 10. месеца

-Београд- 6. месец

6.Регионална конференција   југоисточне Европе

-Припремни састанак

-Конференција

-Чланови УО

- Сви заинтересовани чланови „ДДШС“

- мај

-октобар

7. Редовна годишња   Скупштина ESHA-е

Учешће

Чланови „ДДШС“ по одлуци УО

-јун

8. VI редовна и IV изборна Скупштина

Организација Скупштине

УО

-децембар

У Београду, 11.12.2018.

                                                                                         Управни одбор „Друштва директора школа Србије“