Обавештење за директоре основних школа у вези реализације наставног плана  и програма у V разреду основне школе, од школске 2017/18. Године

Поштоване колегинице и колеге,

 Пошто су постојале недоумице и нејасноће око начина  реализације новог наставног плана  и програма за  V разред основне школе, а посебно  око наставе физичког васпитања и око норме  часова  за професоре физичког, чланови УО“ДДШС“  су својим ангажовањем добили објашњење у МПН и ТР  и ми га прослеђујемо Вама  због неопходности да се оно примени у овом тренутку када се врши расподела часова и рачунају потребе за радницима или евентуални технолошки вишкови за следећу школску годину. Пошто је највећа недоумица била да ли физичко улази у непосредан рад и да ли се смањује фонд – одговор је  не, али ни 0,5 часова се не повећава фонд. Значи, уколико наставник физичког има 100% тј. 24 часа  непосредног рада у недељној норми, годишњи фонд наставника физичког за једно одељење је  72+54, што значи да као и до сада има 108 часова годишње ( 36 недељаx 2 часа + 1 изборни спорт), и још 18 часова који су такође сада део недељне норме од  24 часа ( тј.0,5 недељно). Норма наставника  се процентуално повећава и смањује  као и до сада искључиво на основу недељне норме  од 20 часова  непосредног рада ( 2 часа + 1 изборни спорт) односно 72 часа + 36 годишње за једно одељење.  18 часова ( 36+18= 54), што представља остатак од 54 часа обавезне  физичке активности, и налазе се  у оквиру норме по новом плану и програму обавезних физичких активности – не утиче на повећање норме наставника.

У Београду, 23.8.2017.

 Председник УО“ДДШС“

И. Ружичић, професор