Одговор "ДДШС" ЗУОВ-у о теми стручног усавршавања

 

На основу Вашег дописа „Друштву директора школа Србије“ од 21.3.2017. у коме сте се обратили „Друштву“ за сугестије и предлоге којима би се унапредио  важећи систем сталног стручног усавршавања  наставника,васпитача, стручних сарадника и директора – обавештавамо Вас да је ова тема била уврштена у дневни ред VI стручног скупа у организацији „ДДШС“  који је одржан од 23. до 25. марта 2017. године на Златибору у хотелу Чигота.  У оквиру теме- актуелности у образовно-васпитном систему , између осталог смо позвали 154 присутна директора вртића, основних и средњих школа из Србије да усмено или писмено доставе своје  предлоге на ову тему. Укупно 32 предлога је добио  Управни одбор , систематизовао их и изложио у закључцима скупа, који су усвојени завршног дана рада.

Те предлоге преносимо у целини( као извод из записника са тог скупа):

У овом кратком тексту износи се неколико коментара и предлога  који се тичу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних  сарадника. Наглашени прикази се дају на основу  непосредног учешћа у различитим сегментима сталног стручног усавршавања  појединих  чланова „ДДШС“. Појашњено и прецизније речено, чланови „ДДШС“  су били аутори и реализатори  програма сталног стручног усавршавања, чланови комисија за  одобравање програма сталног стручног усавршавања, као и наставници  и / или стручни сарадници који су били  слушаоци одговарајућих програма сталног  стручног усавршавања.

Оријентационо и без неких претензија на потпуну прецизност и целовитост када се ради о коментарима и предлозима, могу се навести следећи:

1.       Више програма сталног стручног усавршавања за ужу стручну област/предмет;

2.       Већи број програма који се односе на примене иновација у настави. На тај начин дошло би до нужних одговарајућих и битних промена чиме би  се заправо и остварили циљеви реализације таквих програма;

3.       Специфична тежина је у одобравању програма  стручног усавршавања. Није тешко увидети  да је неопходно да критеријуми  одобравања програма  буду захтевнији на свим нивоима одлучивања и са више једнообразности.

4.        Повећање броја програма који се изводе on line. У контексту наведеног  битно је  имати у виду да је концепција  on line реализације тако постављена да је ангажовање  слушалаца повећано, а повећава се и мотивација и ефикасност, подстакнути различитим захтевима у току  реализације. Важна је и чињеница да је код  овог типа програма  евалуација учесника програма прецизнија и више одговара реалном  ставу учесника. Приликом евалуације код свих програма, незнатно  су присутни  тзв. „ механизми солидарности“ учесника са реализаторима.

5.       Омогућити бесплатно  стручно усавршавање, минимум  један семинар годишње за поједине  предмете ( односно који су директно упућени на квалитетну реализацију наставног програма);

6.       Децентрализовати систем акредитације  програма  стручног усавршавања који су намењени  директној реализацији наставних садржаја по предметима да би се  наставници по школама  и  општинама охрабрили на сарадњу и размену искустава из праксе. Повезати услов за добијање звања са  примерима добре праксе из школа.

Ово су кључни предлози  које су дали  директори школа и вртића и биће нам драго ако Вам  буду од помоћи.

У име свих чланова „ДДШС“ захваљујем на  позиву да учествујемо у разматрању  овог питања и изражавамо жељу за даљом сарадњом.

Примите поздрав од чланова „ДДШС“ са жељом за успех у раду.

У Чачку, 29. март 2017.

Председник УО“ДДШС“

Иван Ружичић, професор