АКЦИОНИ ПЛАН РАДА УО „ДДШС“ ЗА 2012. ГОДИНУ

 

Задаци

Активности

Носиоци активности

Време реализације

 

1.

Усвајање закључака са 2. редовне Скупштине „ДДШС“ и доношење плана рада УО за 2012. год.

  1. Дефинисање и усвајање закључака
  2. Предлози за рад УО  у 2012. год.
  3. Објављивање закључака са 2. редовне Скупштине и акционог плана  рада УО за 2012. год на сајту.

УО

Пословни секретар

До 16.01. 2012.

 

2.

Омасовљење чланства

Посета Крагујевцу и Новом Пазару

Сви чл. УО

В. Ницовић

М. Саковић

До 15.02.2012.

До 15.03.2012.

 

3.

Припрема семинара, тј. стручног скупа „ДДШС“ о предлозима за економичнији, ефикаснији и уређенији образовни систем у Србији.

  1. Обавештење на сајту и позив за учешће свим чл. „ДДШС“
  2. Одређивање места и времена одржавања семинара
  3. Дефинисање и слање позива свим члановима

Председник УО

Чланови УО

УО

До 15.02.2012.

До 29.02.2012.

До 15.03.2012.

 

4.

Стручни скуп „ДДШС“

Одржавање скупа

УО

До 31.03.2012.

 

5.

Упознавање са предлозима са стручног скупа Мп и н, Нпс, Заводе, сталну конференцију градова, јавност у Србији

  1. Састанци и посете
  2. Гостовање у медијима

Чланови УО и други предлагачи

Април, Мај и Јун 2012.

 

6.

Припрема 3. редовне Скупштине, одређивање дневног реда и места одржавања

  1. Састанак УО

Чланови УО и други чланови

Октобар и Новембар 2012.