ЗАПИСНИК СА VII РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА “ДДШС“

               Седница је одржана у среду, 23. маја 2018. године у Економској школи у Нишу, са почетком у 1230 часова. Седници присуствују председник Иван Ружичић и сви чланови УО: Дејан Недић, Милош Бјелановић, Златко Грушановић, Сеад Љајић, Витомир Радак, Жељко Стаменковић, Роберт Џунић и Драган Алексић, као и чланови Друштва – Милибор Саковић и Владан Ницовић, затим гости: Светислав Младеновић, Томислав Бартолић и Мирослав Савић, нови директор Медицинске школе у Нишу.Како постоји кворум, УО може пуноважно да ради и одлучује.

Иван Ружичић је отворио седницу, поздравио присутне и прочитао предложени

ДНЕВНИ РЕД:

1.Усвајање записника са претходне седнице УО;

 1. Извештај са VII стручног скупа „Директор – основ квалитетне школе“, Тара, 22. – 24. март 2018.
 2. Разматрање текућих питања

Предложени дневни ред усвојен је једногласно, без измена и допуна.

РАД

I ТАЧКА:

Записник са претходне седнице УО усвојен је једногласно, без примедби.

II ТАЧКА:

Иван Ружичић је поднео наративни и финансијски извештај са VII стручног скупа и подсетио да је записник са Скупштине одржане на Тари већ истакнут на сајту Друштва. Најпре је похвалио координиран рад са Министарством просвете које је одржало обуку IV групе директора, који су делом свог ангажовања присуствовали стручном скупу и на тај начин се упознали са радом нашег Друштва. Милош Бјелановић је пренео утиске Јасмине Ђелић и Милоша Благојевића о изванредној организацији, а похвално су се о скупу изјаснили и представници Завода за вредновање квалитета рада у образовању, који су на обуци били у својству предавача. Он је подсетио присутне на извештај са стручног скупа из 2012. године одржаног у Земунској гимназији, када је преовладало мишљење и у Министарству и међу колегама, директорима школа, да се Друштво „бави путовањима“, док сада са свих страна долазе похвале за рад Друштва.

Иван Ружичић је чланове Друштва упознао са Финансијским извештајем и истакао да су приходи већи од расхода . Чланови УО су коментарисали овај финансијски извештај а потом једногласно усвојили и наративни и финансијски извештај.

Милош Бјелановић је известио да су чланови Друштва добили попуст од организатора великог семинара одржаног на Борском језеру чији је организатор био Марко Шпилер, на шта се надовезао Иван Ружичић са предлогом да се такви попусти могу користити код оних чланова Друштва који плаћају чланарину.Сви чланови УО су једногласно подржали овај предлог.

III ТАЧКА:

® Милош Бјелановић је обавестио присутне да је Министарство просвете планирало још један круг обука за директоре и то из оних школа у којима је тек недавно извршено спољашње вредновање. Такође је обавестио о томе да ће Министарство просвете ускоро усвојити Правилник за лиценцирање директора. З.Грушановић је додао да је Завод за вредновање квалитета спреман за овај посао око обука и лиценцирања.

® Милибор Саковић је истакао да се од стране чланства „ДДШС“ не прати сајт Друштва и апеловао на чланове УО по регионима да на састанцима региона подстичу чланство на праћење информација са сајта.

Такође је известио о позиву на међународну конференцију о напредној технологији за децу са тешкоћама и особе са инвалидитетом под називом „АТААС 2018“ која ће се одржати 22. и 23. октобра 2018. у Београду. УО се сагласио да се у ту активност у име Друштва укључи Силвана Плавшић, директорка основне школе за ученике са посебним потребама „Драган Ковачевић“ из Београда. По овој тачки дневног реда, УО је једногласно донео

ОДЛУКУ

Овлашћује се Силвана Плавшић“, директор ОШ“Драган Ковачевић“ из Београда да у име „Друштва директора школа Србије“ као партнера учествује на међународној конференцији о напредној технологији за децу са тешкоћама и особе са инвалидитетом под називом „ATAAC 2018/BEOGRAD“ –ASISTIVNA TEHNOLOGIJA I KOMUNIKACIJA, која ће се одржати 22. и 23. октобра 2018. у Београду.

® Владан Ницовић је поднео извештаје о раду Тима за спољашње вредновање и о свом раду у НПС-у ( оба ова извештаја су у прилогу овог записника.)

О Националном Просветном Савету

 

 

Као представник „ДДШС“ у НПС-у, присуствовао сам двема седницама Савета у априлу и једној у месецу мају.

На конститутивној седници, поздравну реч имао је Министар просвете, док свакој седници присуствује помоћник Министра за средње образовање, г-дин Александар Пајић. Због чињенице да Савет скоро годину дана није функционисао, остало је нагомиланих проблема и аката које је потребно разматрати и усвојити. Обиље материјала је пристигло непосредно пред седницу, те сам преко „ДДШС“ послао члановима УО на разматрање и заузимање ставова, како бих могао активно да учествујем на седницама. Оно што је било на дневном реду Савета односи се на : први разред гимназије, први разред стручних школа – грађевинских, електро, прехрамбених, туристичких..... затим делови наставног плана и програма основне школе за шести разред а у најави је и други разред основне школе као и шести разред у потпуности како би од нове школске године кренула та два разреда по реформисаном програму.

После треће седнице, уочена је потреба за заједничком седницом НПС-а и СССО како би се у целости сагледали наставни планови и програми занимања у нашим средњим школама.

Још једном апелујем на све чланове УО „ДДШС“ да по приспећу материјала за НПС, који ће одмах бити прослеђен на мејлове чланова УО, реагују из домена својих школа, занимања и пошаљу ми савете, сугестије, како да реагујем на добробит школа које школују те занимања.

 

Ревизија спољашњег вредновања

Од краја новембра 2017.године па до краја маја 2018. године, рад групе за ревизију спољашњег вредновања одвијао се у две фазе:

I фаза односи се на рад на анализи важећег Правилника за спољашње вредновање школа и вртића. После петогодишњег рада, сви актери у образовном систему закључили су да је потребно сажимање неких области, стандарда и показатеља те је на тај начин предложено јавности да уместо 7 области убудуће Правилник садржи 6, да се број стандарда смањи за 23 а такође и број показатеља је знатно мањи )преко 70). Оно што је значајно – радна група је излистала велики број доказа, тј. оно што су у школама и вртићима предузели како би постигли одређени стандард рада.

II фаза још увек траје а основни задатак јесте устројавање Правилника за спољашње вредновање, тј. на који начин, ко и како оцењује и процењује рад, како се извештава и које се мере предузимају за актере спољашњег вредновања.

Као представник „ДДШС“ добио сам смернице за рад у овој групи и контактирао сам велики број директора школа, консултујући се око ревизије постојећег Правилника, али и око оних делова који се односе на:

 • – базу доказа за показатеље одређених стандарда односно области. Наш захтев је да она буде видљива, доступна школама и вртићима, да се стално допуњава и на тај начин сви актери у школи би морали да их испоштују и на тај начин не би довели школу или вртић у позицију да се не испуњавају задати стандарди, а то би даље резултирало да су постигнућа у школама или вртићима на вишем нивоу. То даље значи да се избегава ситуација да само једна страна – они који врше вредновање , поседују те доказе и не постоји могућност злоупотреба. Ови докази би били доступни школама у виду приручника.
 • – ко врши вредновање – став „ДДШС“ јесте да поред просветних саветника који већ постоје у нашем систему , тај посао раде и спољни сарадници, односно колеге из наставе који би делом били ослобођени од свог посла а онда би сагледавали рад својих колега из предмета из којег долазе ( тзв. предметни надзор или вредновање).

Морам да напоменем да овакав вид вредновања подржава и синдикат.

 • – оцене на спољашњем вредновању – Залажемо се за јавност оцена свих актера и директора, стручних сарадника и наставника. Према постојећем Правилнику, оцена рада директора је јавна, за коју он и одговара и сноси последице. Оцене свих осталих су колективне и ту имамо појаву – сви смо заслужни ако су оцене добре , док у супротном – нико не одговара за лоше оцене а руководилац не може знати који наставник није задовољио критеријуме, да би му омогућио даље усавршавање.

 

После сугестија чланова УО о спољашњем вредновању, предложени су и усвојени ЗАКЉУЧЦИ по овом питањукоје треба заступати у раду Тима:

 • Инсистирање на предметном надзору;
 • Сви докази показатеља и стандарда морају бити представљени кроз приручнике или објављени на сајту Завода за вредновање квалитета рада у образовању;
 • Оцењивање наставе да буде јавно, у смислу да рад наставника буде појединачно оцењен, а да се потом из тих оцена изведе просечна оцена те области рада у школи....
 • Р.Џунић је предложио да и директори ментори буду саставни део Тима за спољашње вредновање, што ће УО убудуће подржати;
 • Милош Бјелановић је дао предлог да Комисија за спољашње вредновање приликом посете часовима, саопшти наставнику оцену одржаног часа и да се поступак спољашњег вредновања рационализује и учини економичнијим. Са овим се сагласио М.Саковић, предложивши да се оцене дају на име и презиме наставника. Сеад Љајић је исказао бојазан – како изабрати људе за предметни надзор и ко ће их предлагати.....

       Томислав Бартолић је говорио о субјективности рада Комисија за спољашње вредновање , а Витомир Радак је подсетио на некадашњи рад просветних саветника и предметног надзора.

       Ницовић је по питању рада у НПС истакао да ће и убудуће   свим члановима УО прослеђивати целокупан материјал, како би они са чланством свог региона могли давати мишљења која ће као представник Друштва он износити на седницама.Р.Џунић је известио да је 15.маја 2018. Имао састанак са координаторима југоисточног региона и да их је упознао са радом Ницовића у НПС-у и у Тиму за спољашње вредновање.

® Дејан Недић је поново коментарисао члан 124. став 1. ЗОСОВ-а истакавши да се и даље мора тражити решење. У расправу о овој теми укључио се и Роберт Џунић који је после стручног скупа на Тари послао члановима Друштва дописе о тумачењима члана 124. (прилог записнику)

 

   Регулисање статуса директора установе образовање и васпитања уговором о међусобним правима и обавезама

 

Поштоване колегинице и колеге,

            Анализом модела уговора и тумачења од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и тумачења са Параграфа, евидентирао сам проблеме, као и где треба затражити додатна тумачења.

            Пре свега да прецизирам шта треба урадити.

            Лице које је министар именовао за директора треба да уради:

 1. Решење о мировању радног односа;
 2. Закључи уговор о међусобним правима и обавезама.

 

 1. Решење о мировању радног односа

Имајући у виду одредбу члана 124. став 2 ЗОСОВ-а, којом је прописано да директору установе мирује радни однос за време трајања два мандата и има право да се врати на послове које је обављао пре именовања, неопходно је урадити Решење о мировању радног односа.

 1. Уговор о међусобним правима и обавезама

Чланом 124. став 1 ЗОСОВ-а уређен је статус директора у установи и прописано да се права, обавезе и одговорност директора утврђују посебним уговором о међусобним правима и обавезама, без заснивања радног односа.

 

Прилог 1 (Мишљење Министарства просвете, науке и технолошког развоја број011-00-00276/2017-04 од 13.11.2017. год.)

Прилог 2 (Мишљење Министарства просвете, науке и технолошког развоја број011-00-00293/2017-04 од 08.12.2017. год.)

Прилог 3 (Мишљење Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 610-00-01982/2017-04 од 19.12.2017. год.)

Прилог 4 (Пример уговора о међусобним правима и обавезама)

            На основу горе наведеног и када се поступи по ЗОСОВ-у, за директоре се отварају следећа неразјашњена питања.

 • У пракси обрачун зараде (плате), која се сада зове накнада за рад, врши се на исти начин преко Управе за трезор, а на основу тумачења са Параграфа, обрачун накнаде за рад врши установа по другачијем обрачуну.
 • Проблеми који нису до краја разјашњени:
  • право и на који начин се врши исплата боловања преко 30 дана;
  • право и на који начин се врши исплата породиљског боловања;
  • јубиларна награда;
  • солидарна помоћ;
  • право на кредит.

Прилог 5

С обзиром да се у прилогу 3 (Мишљење Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 610-00-01982/2017-04од 19.12.2017. год.) наводи да су за питања која се односе на стаж осигурања, односно пензијски стаж директора, надлежни Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, односно организација обавезног социјалног осигурања, предлажем да се Друштво директора школа Србије обрати надлежном Министарству.

Питање које треба да се упути Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања:

Обраћамо Вам се са молбом да нам дате тумачење, које је из Ваше надлежности, по питању статуса директора у установама образовања и васпитања и начина регулисања права директора за време трајања мандата.

На основу члана 124. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС бр. 88/2017) статус директора установе образовања и васпитања регулише се уговором о међусобним правима и обавезама без заснивања радног односа. Сходно томе, лице које је именовано за директора, а у радном односу је у установи из које је именовано или у другој установи, односно код другог послодавца, а закључило је уговор о међусобним правима и обавезама, да ли остварује следећа права:

 1. Потписивањем решења о мировању радног односа за време трајања мандата, да ли се мировање радног односа може тумачити као раскид радног односа?
 2. С обзиром да се уговором предвиђа да се уплаћују средства на име пореза и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, социјилано и здравствено осигурање, да ли се директору омогућава стицање стажа осигурања, односно пензијског стажа?
 3. Да ли директор уговором о међусобним правима и обавезама остварује права која су дефинисана Законом о раду и Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, по питању боловања, боловања преко 30 дана, породиљског боловања, солидарне помоћи, јубиларне награде, права на кредит?

Такође, Друштво директора школа Србије обратило се Министарству просвете, науке и технолошког развоја, са предлогом за измене ЗОСОВ-а.

Прилог 6

            Друштво директора школа Србије наставиће да ради на појашњењу и решавању проблема везаних за уговор о мећусобним правима и обавезама.

           

М.Саковић је предложио да се сличан допис упути Министарству просвете и Министарству финансија.

 

 

Дејан Недић прочитаоје допис који је Друштво упутило 16.априла 2018. Министарству за рад, борачка и социјална питања :

МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД , ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

 

Предмет: Молба за тумачење питања која су из Ваше надлежности и у вези статуса директора у установама образовања и васпитања и начина регулисања њиховох права за време трајања мандата

 

Обраћамо Вам се са молбом да нам дате тумачење, које је из Ваше надлежности, по питању статуса директора у установама образовања и васпитања и начина регулисања права директора за време трајања мандата.

На основу члана 124. Закона о основама система образовања и васпитања ( „Сл. гласник РС „бр. 88/2017) статус директора установе образовања и васпитања регулише се уговором о међусобним правима и обавезама без заснивања радног односа. Сходно томе, лице које је именовано за директора, а у радном односу је у установи из које је именовано или у другој установи, односно код другог послодавца, а закључило је уговор о међусобним правима и обавезама, да ли остварује следећа права:

 1. Потписивањем решења о мировању радног односа за време трајања мандата, да ли се мировање радног односа може тумачити као раскид радног односа?
 2. С обзиром да се уговором предвиђа да се уплаћују средства на име пореза и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, социјално и здравствено осигурање, да ли се директору омогућава стицање стажа осигурања, односно пензијског стажа?
 3. Да ли директор уговором о међусобним правима и обавезама остварује права која   су дефинисана Законом о раду и Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, по питању боловања, боловања преко 30 дана, породиљског боловања, солидарне помоћи, јубиларне награде, права на кредит?

 

 

 

Нагласио је да је од достављања тог дописа прошло месец дана и да ће због тога у наредних неколико дана лично у Министарству тражити одговор на тај допис.

 

Пошто су исцрпљене сва питања , УО је завршио рад у 1420 часова.

Записничар

______________

Владан Ницовић

                                   Председник УО“ДДШС“

                                

                                   _____________________
       Иван Ружичић, професор