ЗАПИСНИК СА IV РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

одржане 20.10.2017. године  са почетком у 1330 часова у Другој економској школи у Београду. Седници присуствују: Иван Ружичић, председник и следећи чланови Управног одбора – Дејан Недић,  Витомир Радак, Жељко Стаменковић, Милош Бјелановић, као и чланови Друштва  - Милибор Саковић, Владан Ницовић и Весна Животић, председник Актива основних школа  Вождовца. Оправдано су одсутни: Сеад Љајић,  Златко Грушановић,Роберт Џунић и Драган Алексић.  Како постоји кворум, Управни одбор може пуноважно да ради и одлучује.

Првом делу састанка присуствују преставници ТА „Арива“, Горан Ђорђевић и Даворинка Лазић.

Председник УО прочитао је предложени

Дневни ред

1.Усвајање записника са  претходне  седнице УО;

2. Организација одласка у Љубљану на IV регионалну конференцију удружења директора школа југоисточне Европе;

3. Текућа питања

Предложени дневни ред усвојен је једногласно, без  измена и допуна.

I ТАЧКА:

Записник са претходне седнице Управног одбора  усвојен је једногласно, без примедби.

II  ТАЧКА:

 Иван Ружичић је  подсетио  чланове УО  о одржавању IV регионалне конференције удружења директора школа југоисточне Европе и о начину пријављивања  за учешће на конференцији. Рок за пријављивање  је био 15. септембар директно Туристичкој агенцији „Арива“ и било је неопходно до 1. октобра извршити уплату смештаја и котизације , као и изјаснити се  о начину путовања.
Представница ТА“Арива“ прочитала је  имена свих директора  који су благовремено извршили резервацију и уплатили боравак у Љубљани. У неколико случајева дошло је до отказивања резервација, а ТА“Арива“ је била у обавези да  изврши уплате хотелима  за све  пријављене учеснике конференције. Представници Агенције су упознали УО са чињеницом да је у периоду од 1. до 20. октобра било  појединачних одустајања  и заједнички су нађене  адекватне замене, тако да  је на крају остао споран  један  учесник – Агенција је уплатила хотелима  за 27 учесника, а тренутно  је на списку  за одлазак 26 директора.  После краће дискусије у којој је доминирало незадовољство чланова УО на реакције директора који у последњим тренуцима одустају, предложено је да се  у личним контактима  чланова УО пронађе још један директор који би ишао на конференцију и на тај начин би као Друштво испунили раније преузету обавезу према Агенцији.

У даљој дискусији  донета је одлука да се на пут крене  са  четири  аутомобила  и једним комби возилом, док ће колеге из Ниша  путовати директно аутобуском линијом.

Како је од Нивес Почкар, председнице равнатеља Словеније и главног организатора ове конференције, потекла иницијатива да свака делегација изврши представљање свог удружења и да се  тематски осврне на положај директора у образовном систему своје земље, то је Иван Ружичић искористио да би  анкетирао присутне, како би му њихови одговори помогли у конципирању његовог излагања на конференцији.

После ове тачке дневног реда, представници  ТА“Арива“ су напустили седницу.

III ТАЧКА:

® Иван Ружичић  је упознао УО са писмом директора Техничке школе  из Зрењанина, Милинка Бабића, а које се односи  на питање у вези  са навршених 65 година живота и постојањем одлуке Школског одбора  да може да обавља дужност  директора до краја мандата. За дискусију по овом питању јавили су се  Дејан Недић, Милош Бјелановић И Милибор Саковић, који су изнели своја сазнања о овој  теми о којој се расправљало на састанку са  помоћницима Министра ПН и ТР  који су имали непосредно пред седницу УО. Став  Министарства просвете је да се мора поштовати Закон – са 65 година по сили закона престаје радни однос због одласка у пензију. Додали су да ово није појединачни случај у Србији  а став Министарства ће се морати искристалисати у правцу поштовања закона.

® Дејан Недић је потом обавестио  чланове УО   о току и темама данашњег састанка у МПН и ТР , пре свега о тумачењу чл. 124. ЗОСОВ-а, затим о притисцима које трпе поједини директори од синдикалних организација  и изазивању проблема  у тим  школама.

® Милош Бјелановић је упознао УО са најављеним обукама за директоре школа а потом и о лиценцирању, где ће један од најзначајнијих критеријума за стицање лиценце, поред броја мандата бити и оцена на спољашњем вредновању.  По његовим речима, у проблему ће бити они директори чије су школе, а и они сами, добили оцене 1 и 2. До 1. фебруара би требало да изађе Правилник о лиценци за директоре  школа а пренете су и речи Министра просвете о повећању  плата директорима  који буду испунили  све услове  што би довело  до изједначавања са примањима академских професора.

 У дискусији је указано да је  УО“ДДШС“   још средином 2014. сачинио читав текст Правилника о полагању испита за лиценцу за директоре и да би са тим документом требало упознати одговорне у Министарству просвете који се баве овим питањем.

®Милибор Саковић је најавио Силвану Плавшић, директорку ОШ“Драган Ковачевић“, која је присуствовала састанку који је организовала Агенција за борбу против корупције, а коме су присуствовали и представници Министарства просвете, Националног просветног савета и Уније синдиката просветних радника.Известила је који су сегменти у оквиру ЗОСОВа истраживани, затим о питањима која су постављена за дискусију: како ће примена закона утицати на систем образовања, постоје ли јасни критеријуми за избор директора , постоје ли јасни критеријуми за евалуацију рада директора, концентрација моћи у рукама извршне власти и о одговорима. На део овог извештаја  свој коментар је дао Владан Ницовић са питањем – Чији је став изнет у извештају, њен лични или став „ДДШС“?

Додао је да сматра, да када се чланови Друштва делегирају на неке састанке и скупове као представници Друштва, они морају тражити од Друштва смернице са каквим ставовима да иступају.

® Дејан Недић је  усмено известио о његовом учешћу на  редовној Скупштини ESHA-е на Сиракузи, а доставиће и писани извештај о томе  у наредном периоду.

Седница је завршена у 15 00 часова.

Записничар
Владан Ницовић, професор

         Председник УО
Иван Ружичић, професор