ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕ  РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УО

Седница је одржана  у понедељак, 19.6.2017. године са почетком у 1245 часова, у хотелу „Палас“ у Београду. Седници су присуствовали председник Иван Ружичић и следећи чланови УО: Дејан Недић, Златко Грушановић,  Роберт Џунић и Драган Алексић, док су оправдано одсутни Сеад Љајић, Жељко Стаменковић и Витомир Радак. Милош Бјелановић је најавио закашњење од 30 минута. Седници такође присуствују чланови Друштва: Милибор Саковић и Владан Ницовић. Како постоји кворум, УО може пуноважно да ради и одлучује.

Иван Ружичић је отворио седницу,  поздравио присутне и прочитао предложени 

ДНЕВНИ РЕД

1.Усвајање записника са Друге  редовне седнице УО

2.Извештај  са  VI стручног скупа у организацији УО“ДДШС“, Златибор, 23-25.3.2017.

3.Извештај са припремног састанка за IV регионалну конференцију Удружења директора  школа и вртића  југоисточне Европе и одлуке с тим у вези

4. Питања и предлози

Како није било предлога за измене и допуне, предложени дневни ред је једногласно усвојен.

РАД

I  ТАЧКА:

Записник са II  редовне седнице УО  усвојен је једногласно, без примедби.

II ТАЧКА:

Иван Ружичић је поднео Извештај  о VI  стручном скупу, одржаном на Златибору од 23. до 25. марта 2017. Писмени извештај са овог скупа је саставни део овог записника.

Овом стручном скупу присуствовало је 155 директора вртића, основних и средњих школа из Србије, не рачунајући предаваче и госте скупа. Ово је била прилика да се чланови  Друштва још једном упознају директно са активностима УО“ДДШС“  у периоду од децембра  2016. до краја марта 2017, кроз извештаје  председника Скупштине и председника Управног одбора на самом почетку скупа. Такође, другог дана рада скупа чланови УО и чланови „ДДШС“  су обавестили све присутне  о актуелним питањима  у којима је „ДДШС“  ангажовано. Ту се пре свега мисли на рад Комисије за лиценце за директоре, о чему је говорио члан те комисије у име „ДДШС“, професор Милош Бјелановић, члан УО. Члан „ДДШС“, професор Владан Ницовић, је обавестио присутне о раду Комисије МПН и ТР за израду концепта опште, стручне и уметничке матуре, а професор Милибор Саковић, члан „ДДШС“  и  члан НПС-а је говорио о раду НПС-а.

О активностима „ДДШС“ у оквиру  израде новог ЗОСОВ-а и предлозима који су дати у нацрту тог предлога новог ЗОСОВ-а говорио је председник УО, професор Иван Ружичић.

Сви присутни на скупу су имали прилику да усмено или писмено доставе своја  питања и предлоге за  помоћнике Министра просвете који су  другог дана рада скупа  најавили да ће на сва  та питања одговарати трећег  дана рада скупа.

У оквиру тема скупа, првог и другог дана  имали смо прилику да се упознамо са занимљивим излагањима предавача са Економског факултета у Београду, са Дефектолошког факултета у Београду и Универзитета Сингидунум из Београда. Значајан утисак је оставило и упознавање учесника скупа са активностима  YUTE, са којом „ДДШС“ има успешну сарадњу.

Посебан печат на овом стручном скупу оставили су помоћница Министра просвете за предшколско и основно образовање Весна Недељковић, помоћник МП за средње образовање Александар Пајић и помоћник МП за инспекцијски надзор Богољуб Лазаревић. Они су одговарали на питања директора школа  и вртића која се односе на тзв.  cenus, на мрежу школа, Закон о платама у јавном сектору, Правилник о екскурзијама и примени Закона о јавним набавкама за тзв. родитељска средства која  су на рачунима школа, о малој матури, радно-правном статусу запослених, о плановима уписа у средње школе и актуелним активностима нашег Министарства.  У том смислу, присуство помоћника Министра просвете на овом скупу је било од великог значаја за све и надамо се да је било и обострано корисно, с обзиром на сталну потребу да  се оствари што боља комуникација између МПНи ТР и школа.

 Учесници скупа су предлагали да овакви стручни скупови и у овој форми, постану традиционални и да се и даље одржавају у ово време( трећа недеља марта) и на истом месту, да би их директори школа и вртића  планирали унапред и предвидели у својим радним обавезама. На УО“ДДШС“  је  да и даље прати актуелне потребе директора школа и вртића, ангажује предаваче и изабере теме које ће унапређивати рад директора, а самим тим и наших  школа и вртића.

У дискусији која је уследила, Роберт Џунић је изразио незадовољство радом агенције „Rubicon travel“ из Београда у делу комуникације са члановима УО из његовог региона и указао на потребу да убудуће ангажоване агенције одрађују оно што се од њих очекује- а то је да упуте позиве свим директорима члановима Друштва и да у директној комуникацији са њима  дефинишу све услуге. Такође је предложио да се за будуће стручне скупове резервише између 250 и 300 места  и да се  на тај начин избегну проблеми који су се јавили у случају организовања овог стручног скупа.

 У 13 15 часова седници је приступио Милош Бјелановић.

Управни одбор је једногласно усвојио поднети извештај.

III ТАЧКА:

Иван Ружичић је упознао УО са радом делегације „ДДШС“ у саставу: Дејан Недић и Иван Ружичић, а у посети Љубљани били су и  Владан Ницовић и              Милибор Саковић у својству  гостију средњошколског центра.Златко Грушановић је са помоћницом Министра за основно образовање, Весном Недељковић, која се затекла у Љубљани,организовао састанак са учесницима припремне конференције. Овом конференцијом је председавала Нивес Почкар, председница равнатеља школа Словеније, а присуствовале су делегације удружења директора из Хрватске, Србије, Црне Горе, Македоније, док су са састанка изостали представници Босне и Херецеговине.Нивес је предложила да се конференција одржи у времену од 25. до 28. октобра 2017.  у Љубљани, на бази 3 преноћишта са доручком, организованим ручковима и свечаном вечером која би се платила из котизације. Предвиђена цена оваквог смештаја и котизације износи око 200 еура, што је за неких 50 еура виша цена него када смо ми били  домаћини у Београду, али је предвиђено и да конфереција траје један дан дуже. Уз овај трошак  би требало предвидети и трошкове превоза. Предложено је да минималне квоте по делегацијама  износе  20 учесника док горњег ограничења нема.

Радни назив конференције је „ Вођењем према квалитету“ а главни предавач је Волтер Зекери из Сингапура који је био  учесник и ESHA-ине  конференције у Мастрихту, где су представници словеначког удружења договорили његово гостовање са предавањем на регионалној конференцији југоисточне Европе. Остале теме ће дефинисати водитељи радионица у предшколским установама, основним и средњим школама, али у принципу све предаваче и водитеље радионица ће одредити домаћин конференције.

Иван Ружичић је предложио да, док не добијемо дефинисан програм од стране председнице равнатеља Нивес Почкар,путем сајта Друштва обавестимо чланство о времену и месту одржавања конференције као и о трошковима за одлазак на конференцију (  око 250 еура – смештај, котизација, превоз). Такође је истакао да ће  чланови УО имати задатак  да у директној комуникацији са чланством по регионима, анкетирају и УО известе о квотама које су обезбедили . По овој тачки дневног реда, УО је једногласно донео следећи

ЗАКЉУЧАК

Задужује се  Дејан Недић  да оствари комуникацију са председницом  словеначких равнатеља Нивес  Почкар,  по питању учешћа „ДДШС“ на IV  регионалној конференцији и по питању детаља за уплату смештаја и котизације. Крајњи рок за формирање наше делегације  је 1. септембар 2017.  Послови око организовања конференције ( уплата смештаја, котизације, могућност организовања превоза ) биће поверени агенцији „ Арива“ из Пожаревца, тако да је потребно да се сви заинтересовани чланови пријаве  код својих регионалних представника  у УО за учешће на овој регионалној конференцији.

 IV ТАЧКА:

® Дејан Недић је обавестио УО  о судском спору са председником синдиката стручних школа Београда,  г-дином Антићем. Известио је да је успео у спору и по истеку жалбеног рока сва средства која је Друштво уложило у парницу биће враћена на рачун.

® Дејан Недић је позвао УО да се изјасни  о промени радноправног статуса  техничког секреатара Друштва, до сада ангажованог са прекидима у радном односу на одређено време. Како постоји стална потреба за обављањем ових послова, због омасовљења чланства и проширивања делокруга рада Друштва,  предложио је да радни однос на одређено време прерасте у радни однос на неодређено време, за 50% радног времена, што је УО једногласно прихватио и донео следећу

ОДЛУКУ

Радни однос на одређено време са непуним радним временом са Јасминком Ницовић, по занимању – правник, VI степен, на пословима – технички секретар Друштва, постаје радни однос на неодређено време, са 50 % од пуног радног времена, почев од 19.6.2017.

® Дејан Недић је такође известио о учешћу делегације „ДДШС“ на округлом столу посвећеном  расправи о Нацрту ЗОСОВ-а. Све прикупљене сугестије и предлози предочени су Министру  и његовим сарадницима, што је и медијски пропраћено у дневном листу „Политика“.

®Дејан Недић је  обавестио и о проблемима запослених у средњим школама  који настају у време њиховог ангажовања  за обављање завршног испита ученика осмог разреда. У том периоду, у средњим школама приводе се  крају матурски испити као и закључивање оцена осталих средњошколаца. То може бити основ за нарушавање  права наших ученика да свој успех дефинишу до последњег школског часа.

® Златко Грушановић је обавестио УО да је ОШ“Вук Караџић“ из Београда освојила прву награду бледског фестивала кратког филма посвећеног очувању вода...

 Управни одбор је усвојио

ЗАКЉУЧАК

да се крене агресивније  са активностима  на омасовљењу чланства у региону Војводине.

Седница је завршена у 1430 часова.

  Записничар

________________
               Владан Ницовић, професор

Председник УО“ДДШС“

______________________
Иван Ружичић, професор