Записник са Оснивачке Скупштине „Друштва директора школа Србије“ одржане 28. августа 2009. у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Чачак

 

Оснивачкој скупштини присуствује 35 чланова. Седницом председава председник актива директора средњих школа Моравичког округа Иван Ружичић, професор, директор Гимназије у Чачку.

 После уводног образлагања о потреби оснивања удружења грађана „Друштва директора школа Србије“, једногласно је донета одлука о оснивању Друштва.

 Затим се прешло на анализу предлога Статута удружења грађана „Друштва директора школа Србије“, који су сви присутни претходно добили. Статут је у начелу прихваћен, и добро оцењен, а предложено је да се у одељку Органи удружења, предвиди и дужност Председника Скупштине удружења кога ће бирати Скупштина, с тим да он буде аутоматски члан Управног одбора Друштва. Такође, је предложено да Управни одбор има 7 чланова, укључујући и Председника Скупштине.

Кад је завршена дискусија прешло се на усвајање Статута са предложеним изменама и он је једногласно усвојен.

По усвајању Статута прешло се на предлоге за чланове Управног одбора Друштва, Председника Скупштине, Председника Управног одбора и заменика председника Управног одбора и чланове Надзорног одбора.

За Председника Скупштине Друштва предложен је Владан Ницовић, професор, директор Економске школе у Чачку.

За чланове Управног одбора: Иван Ружичић, директор Гимназије у Чачку, Стеван Давидовић, професор, директор ОШ „Милинко Кушић“ из Ивањице, Радмило Прокић, директор ОШ „Десанка Максимовић“ Горњи Милановац, Драган Парезановић, директор ОШ „Вук Караџић“ Чачак, Гордана Каранац, директор ОШ „Божо Томић“, професор и Радојка Ђорђевић, директор ОШ „Милан Благојевић“ Лучани.

За Председника Управног одбора Друштва предложен је Иван Ружичић, а за Заменика председника Управног одбора Друштва Радојка Ђорђевић.

За чланове Надзорног одбора Друштва предложени су: Мирослав Мандић, директор ОШ „Свети Сава“ из Чачка, Драган Петровић, директор Техничке школе у Горњем Милановцу и Душко Парезановић, директор Гимназије у Ивањици.

 Чланови Скупштине су једногласно изабрали предложене кандидате за наведене дужности у органима Друштва.

 Одлучено је да овлашћено лице за заступање Друштва буде председник Управног одбора Друштва Иван Ружичић, професор, директор Гимназије у Чачку, са станом у ул. Драгачевска бр. 65 у Чачку, л.к. 200426, издата од СУП Чачак и ЈМБГ 2509961782829.

 Одлучено је да седиште Друштва буде у Гимназији у Чачку, на адреси Жупана Страцимира бр. 1 у Чачку.

 Оснивачка Скупштина, која је почела са радом у 1045 после исцрпљеног дневног реда завршила је рад у 1135.

 

У Чачку, 28. августа 2009.                                                          Записник сачинио:

                                                                                              Владан Ницовић, професор

                                                                                       Бр. л.к. ____________________________