Записник са III редовне седнице УО ДДШС

Седница је одржана 19. маја 2020. године у хотелу „Дивчибаре“ на Дивчибарама, са почетком у 1500 часова. Седници присуствују поред председника УО, Ивана Ружичића, следећи чланови: Дејан Недић, Драган Алексић, Роберт Џунић, Ермедин Дуран, Јасмина Пастоњицки, Бранка Ивковић Петронић, Милош Бјелановић.Оправдано је одсутан Томислав Бартолић. Присутни су чланови Друштва, Милибор Саковић и Владан Ницовић, а као гости Марко Шпилер и Мирко Левајац. Присутан је и члан Надзорног одбора, Жељко Стаменковић.

Председник УО је отворио седницу, поздравио присутне и изразио задовољство што су се састали после дуже паузе, а због проглашења пандемије корона вируса. Најпре је обавестио присутне да је Влада РС донела одлуку о именовању чланова НПСа и да је , као представник Друштва, за члана НПСа именован Владан Ницовић, од 14.маја 2020. на период од 4 године.

Дејан Недић се, у своје лично име, као председник Скупштине Друштва обратио присутнима, изразио задовољство због почетка рада после укидања ванредног стања и честитао у име УО Ницовићу на именовању за члана НПСа као представника ДДШС.

Иван Ружичић је прочитао предложени

Дневни ред

1.Усвајање записника са претходне седнице УО

  1. Извештај о организацији IX стручног скупа у 2020. години

3.Извештај о активностима обуке за директоре васпитно образовних установа у склопу испита за лиценцу

4.Текућа питања

Предложени дневни ред усвојен је једногласно.

Рад

I ТАЧКА

Записник са II редовне седнице УО одржане у фебруару у Белој Цркви усвојен је једногласно, без измена и допуна.

II ТАЧКА

* Иван Ружичић је подсетио на хронологију дешавања у вези са организацијом стручног скупа пре проглашења пандемије. Чланови УО су се максимално ангажовали на припремању стручног скупа за месец март: стручни скуп је акредитован код ЗУОВа, припремљен је целокупан материјал за стручни скуп, обезбеђен смештај за преко 250 учесника уз помоћ агенције „Rubicon travel“ из Београда. Због проглашења ванредног стања, скуп је одложен за месец дана, под условом да се околности нормализују. Како је ванредно стање дуже потрајало, у електронској комуникацији свих чланова УО, донета је одлука да се стручни скуп одложи за месец новембар (од 18. до 20. новембра 2020.)Представник агенције „Rubicon travel“ је извршио резервације у хотелима на Тари за тај термин.

*Председник УО је указао на потребу промене досадашњег поступања у смислу замене уговора о донаторству којима су се у претходном периоду остваривала средства за функционисање рада Друштва , уговорима о спонзорству, како би се избегли евентуални финансијски прекршаји. Како би се избегле грешке у поступању, УО је донео следећи

ЗАКЉУЧАК

Обавезују се Дејан Недић, Милош Бјелановић и Бранка Ивковић Петронић да код релевантних субјеката (струка) провере и предложе исправан начин за поступање Друштва у области финансирања његових активности у наредном периоду.

*Иван Ружичић је такође известио присутне да је због увођења ванредног стања и предложених мера помоћи Владе РС, поднео захтев за финансирање рада техничког секретара Друштва ( 50% минималне зараде) у наредна три месеца и да је прва исплата реализована. Реализација је извршена преко посебног рачуна, у складу са преложеним мерама Владе РС.

* Марко Шпилер, власник Центра за менаџмент д.о.о. –Институт за јавни менаџмент Београд, обратио се присутнима, захвалио се на позиву да учествује на стручном скупу и помоћи око реализације првог броја часописа „Директор установа образовања и васпитања“. Први примерак часописа је одштампан и био је спреман за поделу учесницима стручног скупа у марту 2020. Због измењених околности- проглашења ванредног стања и епидемије, часопис је у електронској форми прослеђен на е-mail Друштва и чланова УО, објављен је на сајту Друштва и тако постао видљив за све заинтересоване. Присутнима је поделио око 200 примерака штампаног издања, са жељом да чланови УО по регионима поделе часопис својим колегама.

У дискусији која је уследила, разматрано је питање наставка излажења часописа, његовог садржаја, сарадње чланова Друштва са уређивачима часописа, питање могућности укључивања различитих институција ( Министарство, Заводи.....) у решавање проблема са којима се директори сусрећу; број издања у току године и тд...

УО је једногласно донео

ЗАКЉУЧАК

 

УО подржава  издавање часописа „ Директор установа образовања и васпитања“ од стране овог издавача и предлаже да се чланови Друштва : Јасмина Пастоњицки, Роберт Џунић, Милош Бјелановић, Бранка Ивковић Птронић и Милибор Саковић, укључе у рад уређивачког одбора, да би допринели да часопис буде актуелан и од помоћи директорима образовно-васпитних установа у свакодневном раду.

УО је прихватио да се обавештење о покретању овог часописа , са позивом да се укључе у његово креирање, путем постављања актуелних питања, достављања својих истраживачких радова и предлога за унапређење образовно-васпитног система у Србији, упути свим члановима ДДШС преко регионалних чланова УО и огласи на сајту ДДШС.

 

III ТАЧКА

Присутне чланове УО, о активностима обуке за директоре образовно васпитних установа у склопу испита за лиценцу, известили су Милош Бјелановић и Дејан Недић, који су заједно са председником УО Иваном Ружичићем ангажовани и задужени за сарадњу са МПНиТР у вези са обукама за лиценце за директоре школа и вртића по Србији, о следећем:

Током фебруара и марта месеца, све до увођења проглашења пандемије и увођења ванредног стања, обављене су обуке за директоре у сарадњи МПНиТР, ЗУОВ-а и ДДШС, за скоро све Школске управе у Србији, изузев Косовске Митровице, Крагујевца и Зајечара, а за април је било резервисано од стране нашег члана УО , Џунића, и за Школску управу Ниш. Договор са надлежнима из МПНиТР и ЗУОВ-а је, да се крајем јула, у августу и у делу септембра, настави са започетим обукама и по могућству, ѕаврши цела прича за територију целе Србије. Улога нашег Удружења у овом пројекту је веома значајна, и то је посебно истакнуто овом приликом.

IV ТАЧКА

 

* Иван Ружичић је поднео извештај о плаћању чланарине: до данашњег дана , чланарину за 2020. годину , у складу са одлуком Скупштине из децембра 2019, плаћа 221 члан и то : 0,3% нето месечно од плате уплаћује 176 чланова; годишњи износ чланарине у целости уплатило је 9 чланова; мањи износ од 0,3% уплаћују 2 члана; једнократно су уплатила 34 директора( неки још нису доставили приступнице). Јасно је да са оваквим приходима од чланарине није могуће нормално функционисање Друштва. Председник УО је дао предлог који је УО једногласно усвојио и донео

                                                                 ЗАКЉУЧАК

Свим члановима УО доставити евиденцију уплаћених чланарина за 2020. годину и обавезати их да са чланством из својих региона који не плаћају чланарину у складу са одлуком Скупштине из децембра 2019. године, обаве разговоре у правцу извршавања обавезе уплате исте.

 

   * Председник УО се осврнуо на реализацију Акционог плана рада за 2020. годину. Констатовао је да, осим померања термина одржавања стручног скупа, остале планиране активности се углавном реализују. Кад будемо имали сазнање о новопланираним активностима у раду ЕSHA-е ( због пандемије), прилагодићемо и наше поступање према ESHA-и у наредном периоду.

* Председник УО је коментарисао допис МПНиТР о завршетку школске године. У дискусији која је следила, истакнуто је залагање београдског дела руководства Друштва на појашњењу и прецизирању календара рада у мају и јуну 2020.

УО је једногласно донео

ЗАКЉУЧАК

Препоручује се директорима установа образовања и васпитања, члановима Друштва, да у наступајућем периоду, од почетка уласка деце и запослених у установе, строго примењују мере заштите од корона вируса, пре свега у виду писаних аката и појачане контроле спровођења истих.

 

УО ДДШС на седници која је одржана 19.маја 2020. године у хотелу „Дивчибаре“ на Дивчибарама, између осталог је анализирао рад школа у условима епидемије COVID-19 у периоду од 16. марта о.г. Сви чланови УО, као представници региона и као директори основних и средњих школа који су имали увид у рад школа у свим сегментима образовног система, оценили су као веома добар начин на који су школе учиниле прелаз са редовног начина рада на рад на даљину. Захваљујући пре свега напорима наставника и ученика, и уз помоћ директора школа који су имали помоћ Министарства просвете и ЗУОВа, цео систем се показао веома флексибилним, иако без посебних припрема и у веома специфичним условима. Као много пута до сада, показало се да су највећи капитал нашег образовно-васпитног система наставници и ученици и то би требало увек имати на уму у даљим корацима који се буду спроводили у унапређењу нашег образовно-васпитног система. Посебне похвале заслужују и родитељи ученика који су показали висок ниво свести и одговорности и помоћи наставницима. На најбољи начин се потврдило да сви актери образовног система веома добро знају какав је значај образовања за живот сваког појединца, али и за стварање здравог друштва које почива на правим темељима. Напори које су чинили наставници, ученици и њихови родитељи вођени су сарадњом , поверењем и љубављу према знању и то су основни принципи на којима треба да се гради и поставља квалитетан образовно-васпитни систем.

У том смислу, УО ДДШС је јавно похвалио све наставнике, ученике, њихове родитеље и директоре школа за њихово ангажовање у раду школа на даљину, са надом да ћемо се од нове школске године поново наћи у школама, у нашој природној средини за рад, живот и учење.

 

 

* Жељко Стаменковић је упознао УО са обраћањем члана Друштва, Живке Чернох, директорке Гимназије и економске школе „Бранко Радићевић“ из Ковина, која је указала на покушај њеног незаконитог смењивања са радног места директора школе. Дејан Недић је прочитао достављено писмено обраћање Живке Чернох. Пошто је у међувремену уведено ванредно стање у земљи, због недостатка довољног броја информација о овом случају, УО је затражио од Жељка Стаменковића да у најкраћем року достави недостајуће информације, како би УО заузео став у овом случају.

Седница УО завршена је у 1850 часова.

Записничар
Владан Ницовић, професор

Председник УОДДШС
Иван Ружичић, професор