Закључци са Прве редовне Скупштине „Друштва директора школа

Србије“ која је одржана 19.новембра 2010. године у Чачку

 

Централне теме ове Скупштине биле су питања професионалног и материјалног статуса директора школа у Србији и задаци Друштва у наредном периоду. На основу изложених дискусија чланова могу се формулисати следећи закључци:

  1. Чланови Друштва су истакли да су неопходне хитне измене Закона о основама система образовања и васпитања по питању статуса директора школа , у смислу да се радно место мора чувати за време трајања мандата( а не само у првом мандату). Такође, треба прецизно дефинисати поглавља која се односе на улогу, одговорност и овлашћења директора школа. Врло често су истицани и поједини чланови новог Закона који имају изразито негативне последице по свакодневно функционисање нашег образовног система и да би се то спречило или ублажило треба приступити хитним изменама појединих чланова Закона о основама система образовања и васпитања.
  2. Посебна тема је материјални статус директора и помоћника директора школа и у том смислу захтевамо од Министра просвете да пронађе начин да се хитно повећа додатак за директоре и помоћнике директора школа. Ми истичемо да је Министарство просвете доделило председницима синдиката додатак од 12% , а да је за руководиоце и најодговорније људе у школама остао срамно мали додатак од 20%,тј. 10% , чиме је читав систем доведен до апсурда. Овде више никакви аргументи нису потребни , већ да се  ХИТНО НЕШТО УРАДИ да се ово исправи.
  3. Полазећи од основних циљева Друштва , желећи да будемо конструктиван партнер Министарства просвете и свих образовних институција нашег система, сматрамо да ДДШС мора бити укључено у израду свих Закона и Правилника који су везани не само за директоре школа, већ и за сва питања и проблеме чије решење треба да допринесе развоју нових идеја и побољшању нашег образовног система. Сви чланови Друштва су спремни на то и свесни су значаја, не само оснивања, него и доброг рада једног оваквог удружења. Без обзира, што су у читавом нашем друштву присутне тенденције девалвирања и негирања основних вредности знања и струке уопште, ми верујемо да су знање и стручност вечите вредности на којима треба да почива свака здрава заједница и за то ћемо се увек борити и залагати.
  4. У том смислу задатак Управног одбора и свих чланова ДДШС у наредном периоду је да се поред рада на омасовљавању Друштва, направи и таква организација рада у којој ће сви чланови имати могућност да дају пун допринос основним циљевима и идејама Друштва директора школа Србије. Свесни смо да ће реализација ових циљева бити тешка, али верујемо да је наша мисија часна, племенита и узвишена.

 

У Чачку, новембар 2010.г.                                              Председник УО ДДШС

                                                                                    Иван Ружичић, професор
                                                                                   
Директор Гимназије у Чачку


Предлози и сугестије