ЗАПИСНИК

СА ДРУГЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ УГ“ДДШС“,

одржане 07.12.2011.г. у Београду


Присутно 100 чланова.

Скупштина почела са радом у 1100.

Поздравну реч имао председник Скупштине Дејан Недић, том приликом исказао добродошлицу Помоћнику министра просвете господину мр Зорану Костићу, представницима Министарства просвете Михајлу Бабину и Љубиши Перишићу (задуженима за ДИЛС пројекат), начелнику Секретаријата за средње образовање Драгану Маринчићу, председнику Уније синдиката Драгану Матијевићу, као и свим члановима Друштва и онима који ће то тек постати. Оправдано одсутни: представник Градског секретаријата за образовање Драгица Моро, начелник Школске управе града Београда Гордана Цветковић.

Конситуисано је радно председништво: Иван Ружичић (председник Управног одбора), Дејан Недић (председник Скупштине) и Ирена Брајевић (заменик председника УО). Записничар  је Сандра Кнежевић (педагог Прве економске школе).

Уследили су поздравни говори:

 • поздравна реч директора Прве економске школе из Београда Милибора Саковића,
 • обраћање Помоћника министра просвете господина мр Зорана Костића. Поздравио је све присутне; истакао партнерски однос, као и значај размене информација.
 • обраћање председника Уније синдиката Драгана Матијевића, који је истакао значај сарадње директора и Синдиката.

Затим је председник Скупштине отворио Другу редовну Скупштину УГ«ДДШС» са следећим  Дневним редом:

 1. Извештај о раду Управног одбора између прве и друге Скупштине

 2. Извештај надзорног одбора за период од оснивања „ДДШС“ до дуге редовне Скупштине

 3. Реформа система финансирања предуниверзитетског образовања

 • уводно излагање Михајло Бабин– ДИЛС пројекат Министарства просвете и науке,
 • професионални и материјални положај директора школа,
 • испит за директоре школа,
 • Закон о основној школи и Закон о средњој школи и друга питања важна за рад директора школа и УГ «ДДШС»

 4.  Предлози и дискусија

  Дневни ред је једногласно усвојен без измена и допуна.

1.  Извештај о раду Управног одбора између прве и друге Скупштине поднео Иван Ружичић, председник Управног одбора и директор Гимназије у Чачку. Извештај у прилогу овог записника. Није било дискусије по овој тачки дневног реда.

2.    Извештај надзорног одбора за период од оснивања „ДДШС“ до дуге редовне Скупштине је поднео Душко Парезановић, члан Надзорног одбора и директор Гимназије из Ивањице. Извештај је обухватио период од 15. 12. 2009. до 28. 11. 2011. Извештај у прилогу овог записника.

Дејан Недић је појаснио начин финансирања 0,5%.

Иван Ружичић је предложио да се усвоје два модела плаћања чланарине: један модел да буде као и до сада, а други - одбијањем 0,5% од плате нето месечно почев од 01.01.2012.

Предлог стављен на гласање. Констатовано да је једногласно усвојен предлог о два модела плаћања чланарине.

3.  Господин Михајло Бабин је говорио о реформи система финансирања предуниверзитетског образовања – ДИЛС пројекту Министарства просвете и науке; о циљевима финансирања према броју ученика, о постепеном увођењу, транспарентности, праведности и обезбеђивању довољно средстава. Улога Министарства просвете би се делимично променила. Често се говори да ће ученици исто коштати, међутим, то није тачно. Додатним коефицијентима ће се обезбедити праведност за мале средине (у Београду 25 ученика, у Ваљеву 18 – на пример). Број ученика је најважнији индикатор у формули, али има и других фактора (од 1. до 4.р.). Сви ученици наредног разреда су скупљи, а у средњој школи је то у зависности од врсте школе. Разлике су и у локалним самоуправама (начину грејања, мрежи путева...). Постоје два предлога финансирања. Један је директно са републичког централног нивоа на ниво школа (где су изузете општине – да не би преусмериле средства; пример лоше праксе у Грузији и Бугарској), а други је индиректно финансирања помоћу централне формуле. Трансфер би ишао од Министарства просвете ка општинама, након тога би се примењивала локална формула. Даље је говорио шта садржи стандардна цена: 1. бруто плате за наставно и ненаставно особље и 2. новац за средства, робе и услуге. Ученици би се класификовали према категоријама које утичу на цену. Посебна заштита је предвиђена за ученике у малим школама. Истакао је да овај модел промовише праведност: део Министарства просвете варира од 70-100%, а део локалних самоуправа варира од 1% и више. Опције за локалне формуле су : 1. да буде иста као централна, 2. потпуна самосталност општине, 3. идеја о пилот пројекту. Затим је говорио о импликацијама система финансирања по глави ученика на одлуке о броју запослених: висина плате на националном нивоу; обезбедити да директори управљају средствима (на пр. ако оде у пензију ненаставно особље, да наставно особље обавља те послове, па новац остаје у школи!?). Употеба централне и локалне формуле је важна ради промовисања праведности. Важно је да најсиромашнија деца не одлазе из система школовања, и већи коефицијенти за рад са децом са посебним потребама. Нужно је посебно прописати критеријуме за задржавање малих сеоских школа у систему. Предвиђено је да се издвоје и средства за школски развојни план. Нагласио је да ће се систем примењивати постепено. Следи пилотирање у шк. 2011/12., формула ће бити готова у јануару 2012.г. Навео је да је 16 школа потписало пилот споразуме (Београд: општине Палилула, Врачар, Обреновац; Суботица, Кикинда, Ваљево, Пожаревац, Врање, Бачка Топола, Темерин, Сремски Карловци, Рача, Горњи Милановац, Пожега, Брус и Пирот). Све ће бити реализовано до пролећа 2012. Из редова локалних самопуправа је пет чланова тима. Истакао позитивна искуства Пољске и делимично Мађарске.

Дејан Недић је позвао присутне на краћу паузу до 12.20 часова.

Након паузе, Скупштина наставила са радом. Реч има Помоћник министра просвете господин мр Зоран Костић. На почетку излагања се осврнуо на Извештај Ивана Ружичића (1. тачка дн. реда). Нагласио је да Министарство просвете није кршило Закон у периоду штрајка када су смањиване плате. Објаснио је тај поступак и бранио став Министарства просвете. Предложио је да у свом излагању обједини све тачке данашњег састанка. Говорио је о изменама у сектору (систематизација). Кад је реч о финансијском положају директора и реакцији директора на давање 12% представницима синдиката истакао да се разговори настављају. Ради се уредба о коефицијентима (где су своје предлоге изнели Министарство просвете и Синдикат). Објаснио је да све морамо посматрати кроз рационализацију и ДИЛС, јер то захтева Европска унија и транзиција. Говорио је и о заједничком захтеву Министарства просвете и Синдиката о отпремнинама, износећи детаље. Уредба о коефицијентима није донета. Навео да постоје три колоне: старо стање, предлог Министарства просвете и предлог Синдиката. Чека се одговор Министарства финансија, а састанак Министра са синдикатима је у уторак. Даље је истакао да је испит за директоре регулисао Закон. Ради се на стандардима компетенција за директоре (навео области). Кад то буде завршено уследиће обука, па ће се видети како ће се полагати, или издавати уверење након обуке. Истакао је да су Министарство просвете, два Завода и еминентни светски стручњаци направили Стандарде о екстерној евалуацији. Најавио опште прегледе. Даље је говорио о Законима, где је истакао да се у сарадњи са синдикатима кренуло у рад на изменама. Све је у припреми, у завршној фази, рок новембар 2012. Укратко је говорио о Закону о основној школи, Правилницима о оцењивању, нацрту Закона о штрајковима. Кад је реч о Закону о средњој школи – превазишли су проблем (усаглашавање Стратегије и Закона). Усагласили су шта се могло, а касније измена - помоћу анекса. Детаљније говорио о Закону: задржана решења за број и трајање часа; дефинисана општа и стручна матура, где ће након завршене стручне матуре ученик имати директну проходност на струковне факултете. Говорио и о образовању одраслих. Истакао да су о свему водили рачуна, ради свих који су учествовали. Кад је реч о могућности увођења Агенције, иде се на постојеће институције система. Овај нацрт Закона је процес, чека се сагласност Министарства, па Влада... Нагласио да ће сви добри амандмани бити усвојени, без обзира која група их предложи.

Прешло се на дискусију:

 • ЕТШ „Н.Тесла“ Београд- Поновили питање о стручној матури и упису на струковне факултете. Мр Зоран Костић потврдио да су добро разумели.
 • Владан Ницовић, Чачак – Зашто директор болнице, директор суда и директор МУП-а не полажу испит за лиценцу, него само директор школе? Мр Зоран Костић констатовао да је ово питање за њихове Министре, и да испите имају не само директори него и просветни саветници.
 • Петрошић, Медицинска школа – Не види се ништа ново у Законима, час је и даље 45 мин, досадан... Мр Зоран Костић ово схватио као констатацију и поручио да се прочита Стратегија.
 • М. Стојковић, Умчари – Не доводећи у питање речи г. Зорана Костића, истакао да му се не свиђа шта тражи Светска банка. Инсистирао да се повећа издвајање из Буџета, како је обећао Министар – 6% од 2012. Такође да не смеју да дозволе финансирање по глави ученика на такав начин. Предвиђа катастрофалне последице. Мр Зоран Костић истакао да је начин финансирања ушао у Закон и мора се поштовати.
 • Марковић, О.Ш. „В.Аксентијевић“ – Истакла да је неопходно да се Друштво бави еснафском заштитом директора. Питала је да ли ће директори малих школа бити мање плаћени. Они немају педагоге, психологе, помоћнике, одговорност иста, а плата мања од плате представника синдиката. Мр Зоран Костић истакао да се одазивао на све позиве и радо сарађује.
 • Дејан Недић, Друга економска школа – Да ли може Друштво директора да учествује у даљим преговорима око питања који се тичу директно рада директора, а не само синдикати? Мр Зоран Костић рекао да одлуку о овоме доноси Министар, али истакао да би добили нови проблем, сва Удружења и Заједнице би кренуле тим путем. Истакао да су Директори и Министарство просвете партнери.
 • Драги, „С.Марковић“ – Предлог да се осмисли како урадити лиценцу и побољшати материјални положај. Предлог- за враћање 30% директорима. Смањити порез, споменуо питање боловања трудница...

Након овог излагања Мр Зоран Костић се извинуо што мора да напусти скуп, поздравио се са присутнима.

 • Веско, Београд - Предлог да директори буду 4. колона у предлогу финансирања директора. Тражио од ИО да се стави овај предлог на гласање и да се захтева учешће у јавној расправи.

Дејан Недић ставио предлог на гласање. Констатовано да је предлог једногласно усвојен. Рекао да ће писменим путем доставити Министарству.

 • Веско, Београд - Говорио о уписној политици, где су извисиле неке школе које треба да производе. Преполовљен број деце која су уписивала занате. Да се прилагоди пријемни испит, да не буде 40 ученика у одељењима. Шта радити у случају школа које смање број ученика,који ће професори бити вишак? Ми нисмо ту да збрињавамо, него држава. На крају рекао да најбоља референца директорима није испит него како воде школу.
 • Марко Селаковић, сарадник око ДИЛС-а – Говорио о пилот пројекту у Златиборском округу, о томе шта се дешава са трогодишњим занимањима из угла локалне заједнице. Ако Министарство просвете не направи да средња школа буде обавезна, биће мањак ученика. Можда покушати са амандманима? Нема перспективе средњих школа у малим местима. Да се свако запита шта је учинио да заштити своју школу и место.
 • Глорија, О.Ш.“Б.Радичевић“ – Овај скуп не треба да има радни карактер него свечани. Треба говорити о томе шта ће се радити наредне године, имамо ли подудружења, план за рад?
 • Дејан Недић, Друга економска школа – Објаснио да је било проблема како припојити О.Ш. Објаснио зашто је уједно и свечано и радно.
 • Михајло Бабин – Говорио о проценту издвајања за просвету, о систему финансирања – најрационалније је у Војводини. Светска банка са начином финансирања нема везе. Што се тиче трогодишњих профила, биће проблем израчунати коефицијент.
 • Белановић, Земунска гимназија – ово је тема за стручни скуп, а не за годишњу Скупштину. Друштво директора треба да прави стручне скупове. Шта даље, како омасовити, да ли правити стучне скупове, подкомисије, планове...
 • Латковић, Геодетско-техничка школа – Предлог да Друштво директора предложи да разлика између директора и наставника минимум буде 30%. Која то школа добија много? Одговорност директора је иста и у мањим и у већим школама.
 • Туцаковић , Техничка школа Ужице – позвао све чланове да се удруже да заштите интересе, сложно. Подсетио је на део излагања Костића где говори о законитости штрајка. Ако је то тако, зашто је онда било различито у различитим регионима и школама? Да ли има неко право да без инспекције обустави налог за исплату директора?
 • Марија, 14. Гимназија - говорила о предлогу да наставно особље преузима послове ненаставног; непознато да на Врачару има пилот пројеката; честитала на иницијаиви за окупљање; позвала да не критикујемо превише него да дамо предлоге.
 • Бошко Мојсиловић, техничка школа, Ивањица – Да се омасови Друштво директора; нико не би требало да оде незадовољан; тешко је организовати овакав скуп. Предложио да се ускоро сазове нова Скупштина.
 • Дејан Недић Истакао да је уложен велики напор, хтели су да актуелне теме ставе на дневни ред; да окупе и основне школе. Истакао да нова Скупштина не може бити пре јануара 2012..
 • Милона Ердељ, О.Ш.“В.Путник“, Рипањ – Предложила да се обезбеди правна подршка у вези наплате чланарина, јер су секретари по школама различити.

Ирена Брајевић, заменик председника УО, ставила на гласање предлог да се уведе 4. колона, и да директори имају минимум 30% већу плату од наставника. Предлог прихваћен једногласно.

Иван Ружичић је закључио седницу. Истакао да је идеја о оснивању Друштва директора исправна. УО ће формулисати закључке. Циљ је да се омасови и наметну као партнери (као Друштво судија Србије), да се формирају комисије и секције. Друштво има шта да  каже. Информације слати свим партнерима и медијима.

Дејан Недић поздравио присутне, захвалио се свима, уз обећање да ће Закључке лично однети помоћнику министра и позвао све на заједнички коктел и закључио седницу Скупштине у 1430  часова.

ЗАКЉУЧЦИ:

1.   Једногласно усвојен предлог о два модела плаћања чланарине. Један модел да буде као и до сада, а други - одбијањем 0,5% од плате нето месечно почев од 01.01.2012.

2.   Једногласно усвојено да предлози „ДДШС“ буду 4. колона по питању финансирања директора и да се захтева учешће у јавној расправи.

3.   Једногласно усвојен предлог да директори имају минимум 30% већу плату од наставника.


Записник водила
Сандра Кнежевић
педагог Прве економске школе

                                                                                                Председник Скупштине
                                                                                           Дејан Недић, директор
                                                                       Друге економске школе - Београд