•         Министарству просвете, науке и технолошког развоја
  •         Заводу за унапређивање образовања и васпитања
  •         Штампаним средствима јавног информисања
  •         Електронским средствима јавног информисања
  •         Директорима основних и средњих школа у Србији

           ПРЕДМЕТ: ВАЖНО САОПШТЕЊЕ

Управни одбор „Друштва директора школа Србије“ је на седници која је одржана 19. маја 2020. године у хотелу „Дивчибаре“ на Дивчибарама, између осталог анализирао и рад школа у условима епидемије COVID-19 у периоду од 16. марта о.г.

Сви чланови УО, као представници региона и као директори основних и средњих школа, који су имали увид у рад школа у свим сегментима образовног система, оценили су као веома добар начин на који су школе учиниле прелаз са редовног начина рада на рад на даљину. Захваљујући пре свега напорима наставника и ученика, и уз помоћ директора школа, који су имали значајну помоћ Министарства просвете науке и технолошког развоја, као и Завода за унапређивање васпитања и образовања, али и Јавног сервиса РТС-а, цео систем се показао веома флексибилним, иако без посебних припрема и у веома специфичним условима.

Као много пута до сада, показало се да су највећи капитал нашег образовно-васпитног система наставници и ученици, и то би требало увек имати на уму у даљим корацима који се буду спроводили у унапређењу нашег образовно-васпитног система.

Посебне похвале заслужују и родитељи ученика који су показали висок ниво свести и одговорности и помоћи наставницима. На најбољи начин се потврдило да сви актери образовног система веома добро знају какав је значај образовања за живот сваког појединца, али и за стварање здравог друштва које почива на правим темељима.

Напори које су чинили наставници, ученици и њихови родитељи вођени су сарадњом , поверењем и љубављу према знању, и то су основни принципи на којима треба да се гради и поставља квалитетан образовно-васпитни систем.

У ТОМ СМИСЛУ, УПРАВНИ ОДБОР ДРУШТВА ДИРЕКТОРА ШКОЛА СРБИЈЕ“, ЈЕ ЈАВНО ПОХВАЛИО СВЕ НАСТАВНИКЕ, УЧЕНИКЕ, ЊИХОВЕ РОДИТЕЉЕ И ДИРЕКТОРЕ ШКОЛА ЗА ЊИХОВО АНГАЖОВАЊЕ У РАДУ ШКОЛА НА ДАЉИНУ, СА НАДОМ ДА ЋЕМО СЕ ОД НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ПОНОВО НАЋИ У ШКОЛАМА, У НАШОЈ ПРИРОДНОЈ СРЕДИНИ ЗА РАД, ЖИВОТ И УЧЕЊЕ.

Председник УО „ДДШС“                                        Председник Скупштине „ДДШС“

Иван Ружичић, проф., с.р.                                           Дејан Недић, дипл.економиста, с.р.